Sidebar

Πανθεσσαλικό η Νίκη

Πανθεσσαλικό η Νίκη

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου αιτήθηκε από τον Δήμο Βόλου την παραχώρηση του Πανθεσσαλικού Σταδίου για τους αγώνες της νέας αγωνιστικής σεζόν στη Σούπερ Λιγκ 2.

Το αίτημα εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, όπως αναφέρει το goalpost.gr και πλέον είναι οριστικό πως η βολιώτικη ομάδα επιστρέφει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για τους εντός έδρας αγώνες της στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ 2.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Κατόπιν αυτών προτείνεται η λήψη απόφασης από το Δημοτικό συμβούλιο για την παραχώρηση της χρήσης του Πανθεσσαλικού Σταδίου στην ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑΕ Νίκη Βόλου, η οποία θα το χρησιμοποιήσει ως 1η αγωνιστική έδρα για τους εντός έδρας αγώνες της για την αγωνιστική περίοδο 2021-22, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους» αναφέρεται χαρακτηριστικά, και οι όροι αυτοί είναι οι εξής:

Η διάρκεια της προκείμενης μίσθωσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος έως το πέρας των υποχρεώσεων του ΄΄Β΄΄ Συμβαλλόμενου (σ.σ. ΠΑΕ Νίκη Βόλου) για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022,, δήλη ημέρα κατά την οποία ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από το μίσθιο χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, εκτός και αν προ της λήξης της μίσθωσης παραταθεί αυτή με νέα παραχώρηση και τροποποίηση του παρόντος.

Επισημαίνεται, ότι το συγκεκριμένο μίσθιο δεν παραχωρείται για αποκλειστική χρήση στο συγκεκριμένη ΠΑΕ, αλλά γίνεται πάντα συνεννόηση χρήσης και παραχώρησης από τον Δήμο Βόλου.

Το μίσθιο θα πρέπει να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση, στην οποία και το παραλαμβάνει σήμερα ο Β΄ Συμβαλλόμενος και χωρίς κανένα πάσης φύσεως πρόβλημα. Για τον λόγο αυτό, κατά την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού θα γίνει παράδοση-παραλαβή, ώστε το μίσθιο να παραδοθεί όπως παρελήφθη.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον Μισθωτή αποκλειστικά και μόνο  για επίσημους ποδοσφαιρικούς αγώνες,  σύμφωνα με το πρόγραμμα που  θα μας έχει  κατατεθεί , απαγορευμένης της εν όλω και μερικής  υπομίσθωσης η παραχώρησης της χρήσης αυτού.

4) To μίσθωμα συμφωνήθηκε και ορίστηκε στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ  πλέον χαρτοσήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 157/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βόλου, το οποίο θα καταβάλλεται  κάθε μήνα ημερολογιακά, από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταθέσει ο «Β»  Συμβαλλόμενος.

5) Ο «Β» Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει περαιτέρω  τις υποχρεώσεις:

-Να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης.

-Να έχει την ευθύνη και να φροντίζει για την τήρηση της τάξης  κατά τη διάρκεια χρήσης της εγκατάστασης, καθώς επίσης και της καθαριότητας όλων των χώρων κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας χρήσης αυτών και   να παραδίδονται καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

-Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ανάγκη για συντήρηση του χλοοτάπητα και της εγκατάστασης που τον υποστηρίζει σε υδραυλικό και ηλεκτρολογικό επίπεδο, ώστε αυτός να είναι κατάλληλος για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και να παρέχει ασφάλεια στους αθλούμενους ποδοσφαιριστές.

-Να αποκαταστήσει πλήρως τις οποιεσδήποτε ζημίες και φθορές προκληθούν στους παραχωρούμενους χώρους από οποιονδήποτε  κατά την διάρκεια της χρήσης, συμπεριλαμβανομένων και πιθανών φθορών από τρίτους ένεκα του ότι ο συμβαλλόμενος κάνει χρήση του μισθίου.

Επισημαίνεται ότι η ασφάλεια κατά τη διάρκεια χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης  βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Β΄Συμβαλλόμενο, ουδεμίας ευθύνης ή υποχρέωσης έχοντος του (Α΄) Συμβαλλομένου (σ.σ. δήμος Βόλου).

Για τον λόγο αυτό ο προπονητής ή ο υπεύθυνος των ομάδων πρέπει να είναι παρών καθ΄ όλη την διάρκεια χρήσης της εγκατάστασης και να αποχωρεί τελευταίος.

Ο Β΄ συμβαλλόμενος έχει επίσης την υποχρέωση της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας κατά τη διάρκεια χρήσης της εγκατάστασης.

Ο Β’ συμβαλλόμενος παραιτείται από κάθε δικαίωμά του να αξιώσει προσβολή, αναστολή, ακύρωση, διάρρηξη ή τροποποίηση της παρούσας για καταχρηστικότητα ή και οποιοδήποτε λόγο και αιτία, θεωρεί μάλιστα την παρούσα σύμβαση που καταρτίστηκε ως έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη, δεδομένου, ότι αυτή αποτελεί προϊόν της ελεύθερης και αβίαστης βούλησής του και δηλώνει ρητώς, ότι το σύνολο των όρων που διαλαμβάνονται στην παρούσα τυγχάνουν σύμφωνοι με τη καλή και συναλλακτική πίστη και τα χρηστά ήθη.

Κάθε διαφορά, που θα προκύψει από την εφαρμογή ή την ερμηνεία της σύμβασης, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα δικαστήρια του Βόλου.

Υποχρέωση να ασφαλίσει την εγκατάσταση του Πανθεσσαλικού για αστική ευθύνη για τη χρήση του μισθίου και ειδικότερα κατά την διεξαγωγή των αγώνων και της  μιάς (1) προπόνησης.

Ειδικοί όροι:

Α) Για την καλύτερη διαχείριση της εγκατάστασης και την εύρυθμη λειτουργία της, ο «Β» Συμβαλλόμενος οφείλει να καταθέτει έγκαιρα το πρόγραμμά του στο Δήμο Βόλου, για τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις καθώς και για τη μία προπόνηση παραμονή  του κάθε αγώνα την οποία και θα δικαιούται.

Β) Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος ο Β’ συμβαλλόμενος  οφείλει να το καταθέσει έγκαιρα στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Βόλου. Σε διαφορετική περίπτωση οι ώρες θα θεωρηθούν ως πραγματοποιηθείσες και θα γίνεται κανονική χρέωση».